Ηλεκτρολογικά
Υδραυλικά

+30 215 5019199

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Οι άρτια εκπαιδευμένοι ηλεκτρολόγοι μας, οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες
πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, μπορούν να έρθουν κοντά σας για να
λύσουν το πρόβλημα ή να σας δώσουν προσφορά για μία εργασία που θέλετε να γίνει.
Ενδεικτικές εργασίες
•Συνδέσεις κουζίνας και φούρνου
•Συνδέσεις ηλεκτρικών συσκευών
•Επεκτάσεις γραμμών
•Αλλαγή ηλεκτρικού πίνακα
•Εγκατάσταση φωτιδτικών μέσων
•Πιστοποιητικά ΔΕΗ
Ρωτήστε μας για την όποια εργασία έχετε ανάγκη.

Υδραυλικές Εργασίες

Οι άρτια εκπαιδευμένοι υδραυλικοί μας μπορούν, σε ελάχιστο χρόνο, να βρεθούν στο χώρο
σας, απαλείφοντας το κάθε πρόβλημα. Τόσο η εμπειρία τους, όσο και ο άρτιος εξοπλισμός,
είανια κομμάτια της επιτυχημένης συνταγής για την καλή εξυπηρέτηση των πελατών μας.
Ενδεικτικές εργασίες
•Διάγνωση βλαβών
•Επισκευή διαρροών

•Επισκευή – συντήρηση – αντικατάσταση θερμοσίφωνα
•Εγκατάσταση αποχέτευσης σπιτιού
•Εγκατάσταση σωμάτων καλοριφέρ
•Συντήρηση ηλικάων θερμοσιφώνων

Μιλήστε μας

Επικοινωνήστε μαζί μας.

+30 2110126028

Mαρίας Χατζηκυριακού 162, Πειραιάς